Kompania N.P.SH.Q. PRAPASHTICA
Ndërmarrja Prapashtica është formuar në vitin 1980 . është ndërmarrje private , prodhuese
dhe sherbyese e cila prodhon,përpunon grurin gjëgjësisht-miellin dhe himet ushqyese për bagëti . Prapashtica është ndërmarrje kryesisht familjare dhe e udhëhequr nga Familja Asllani . Baza e suksesit dhe sjelljen e kësaj veprimtarie në krye të prodhimit në Kosovë është rezultat i punës së menaxherit kryesor ISMET Asllani.
Kapaciteti ( 3 Njesit punuese)
Kapaciteti Prodhues 200ton/24 orë
Kapaciteti i silloseve te grurit 6000ton
Kapaciteti i silloseve te miellit 100 ton
Magazinimi i produktëve të gatshme 1500 m2
Standartet
Teknologjia e fabrikes ofron standartet te larta dhe te teknologjis se fundit.
Produkti
Tip : 400b
Produkti
Tip : 850
  


Perveq Produkteve te sipërme së shpejti do të ofrojmë edhe produkte të tjera pas përfundimit të ndërtimit të Mullirit me teknologji më të përsosur në Hallaq të vogël-Lipjan